Actueel nieuws

Jaarbijdrage KvK vervalt in 2013

Naar verwachting komt hier in de loop van het eerste kwartaal van 2012 meer duidelijkheid over.
De jaarbijdrage voor een VVE in 2012 moet nog wel worden voldaan. Het tarief voor 2012 is € 24,08.

Bron: www.rijksoverheid.nl