Actueel nieuws

Reservefonds

reserveHet is het beste als VvE's zelf een meerjarenonderhoudsplan opstellen maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Daarom is één van de maatregelen te komen tot een indicatieve richtlijn voor de minimale stortingen in, of de gewenste omvang van, het verplichte reservefonds dat vanaf 1 mei 2008 voor alle VvE's verplicht wordt. Vogelaar wil geen vaste norm voor het reservefonds verplicht stellen omdat het gros van de VvEs geen problemen heeft en het ook moeilijk is één norm voor de verschillende typen VvE's vast te stellen.

In overleg met makelaars en notarissen wil de minister verder de voorlichting aan individuele kopers en eigenaren meer op maat gaan snijden. Verder wil zij stimuleren dat corporaties een grotere rol gaan spelen in het beheer van particuliere woningen, door hun diensten aan te bieden aan VvE's en door bijvoorbeeld een bruidsschat mee te geven bij woningen die zij verkopen. Ook door aankopen van particuliere woningen kunnen corporaties een rol spelen in het tegengaan van de verloedering van panden.

Voor situaties waar deze maatregelen onvoldoende soelaas bieden, waar door tekortschietend beheer verloedering dreigt, wil Vogelaar dat gemeenten de besluitvorming van Verenigingen van Eigenaren kunnen beïnvloeden en voorstellen kunnen doen om de VvE actiever te maken. Daartoe moet de regeling voor appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd.

Vooroorlogse woningen

In Nederland zijn er ongeveer 506.000 koopappartementen waarvoor circa 94.000 VvE's verantwoordelijk zijn. Circa 30.000 VvE's hebben 2 appartementseigenaars (veelal boven-benedenwoningen), ca. 20.000 hebben drie appartementseigenaars en ca. 30.000 hebben er vier. De helft van de VvE's bevindt zich in de vier grote steden.

Ongeveer een vijfde van de appartementen heeft geen actieve VvE. Actieve VvE's ontbreken vooral in de vooroorlogse woningen. Bij met name de kleine VvE's, vaak beneden- en bovenwoningen, ontbreekt een goede beheerstructuur. Van de 120.000 vooroorlogse appartementen heeft de helft geen actieve VvE. Ruim 32.000 appartementen hebben een slechte staat van onderhoud.

Bron: www.vrom.nl