Vereniging van Eigenaars

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

De regels die aan de wijze van functioneren van een VvE in Nederland worden gesteld (statuten, bestuur, ledenvergadering en dergelijke), zijn gelijk aan die van een vereniging in het algemeen, met enkele bijzondere aanvullingen.

In Nederland is in essentie het gebouw het gezamenlijk eigendom van alle eigenaars, bestuurd door een VvE.